bungtrang
 
Em Ah! Có thể nào chúng mình lại giống đây không? Một mùa đông thật lạnh , buồn . Anh nhớ em tưng ngày ,Hãy để tình yêu em sưởi ấm cái lạnh của mùa đông
Để anh cảm nhân sư ấm áp dù em không ở đây bên canh anh
Anh biết anh yêu em nhiều lăm

 

Leave a Reply.


Trang yeu